Technický dohľad 24/7

Všetka naša technológia, infraštruktúra a služby sú nepretržite monitorované a všetky problémy sú okamžite hlásené technikom.

Pre monitoring serverov, služieb a ďalších prvkov využívame monitorovací systém vlastnej výroby. Podľa závažnosti situácie nás informuje prostredníctvom e-mailu, varovaním na monitore, správou cez Instant Messaging či SMS. Tento monitoring je aktívny nepretržite a technici môžu okamžite vzdialene alebo na priamo mieste zasiahnuť.

Do budúcnosti na našich stránkach zverejníme výstupy z nášho monitoringu a štatistiky dátových prenosov a vyťaženia jednotlivých služieb.