Prajete si získavať informácie o novinkách v spoločnosti WEDOS prostredníctvom PUSH notifikácií priamo na Vašom monitore?

Neomezený prostor u webhostingu

Priestor pre umiestnenie súborov u webhostingu skutočne nijako neobmedzujeme, nie je nastavený žiadny limit. Zákazníci si teda môžu nahrať ľubovoľné množstvo súborov. Nie je však možné si k nám nahrávať úplne čokoľvek.

Webhosting možno využiť iba pre súbory, ktoré

 • slúžia na prezentáciu na webe alebo zabezpečujú prevádzku tejto prezentácie
 • sú určené verejnosti (prípadne obmedzenej skupine pod heslom) a vedie na ne z príslušného webu odkaz
 • sú dielom zákazníka či k nim má zákazník písomný súhlas so zverejnením od ich autora (majiteľa autorských práv)
 • nie sú v rozpore s článkom „Vylúčenie z prevádzky“ našich zmluvných podmienok (viď. ďalej)

Webhosting neslúži pre

 • zálohovanie
 • archív súkromných dokumentov, videí a ďalších dát
 • programy alebo dáta, ktoré nie sú určené na zverejnenie a neslúži na prezentovanie v rámci tohto webhostingu
 • ukladanie a distribúciu obrázkov (alebo iných druhov súborov), ktoré neslúžia primárne k prezentovanie v rámci tohto webhostingu, ale pre iné weby (napríklad slúži ako CDN pre iné weby), pričom prístup z iných URL adries (ako konkrétny webhosting) môže byť poskytovateľom obmedzený
 • ukladanie a / alebo zverejňovanie cudzích dokumentov videí, cudzích fotografií, cudzieho softvér a ďalších dát, ku ktorým nemá zákazník písomný súhlas od ich autora (majiteľa autorských práv)

Ak hľadáte priestor pre zálohovanie či archivovanie, využite našu novú službu WEDOS Disk – základný variant ponúkame k webhostingu, VPS a dedikovaným serverom zdarma.

Zakázané aktivity

Na našich serveroch je zakázané prevádzkovať webhosting, ukladať dáta či vykonávať aktivity, ktoré aspoň čiastočne spadajú do niektorej z nasledujúcich kategórií:
 • je to v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo platnými medzinárodnými dohovormi
 • je to v rozpore s dobrými mravmi
 • porušovanie autorských, patentových, priemyselných alebo iných práv
 • rozosielanie nevyžiadaných správ (spam)
 • priame či nepriame poškodzovanie akýchkoľvek práv tretích osôb
 • preťažovanie infraštruktúry alebo technických či softvérových prostriedkov Prevádzkovateľa či iných strán
 • ohrozovanie súkromia alebo bezpečnosti iných systémov či osôb

Porušenie pravidiel

V praxi to funguje tak, že pojmeme ak je podozrenie z porušovania týchto pravidiel, sme oprávnení si od zákazníka vyžiadať vysvetlenie pôvodu a účelu súborov, uložených na jeho webhostingu, príp. si vyžiadať písomný súhlas autora súborov s ich zverejnením na danom webhostingu.

Ak zákazník na našu opakovanú výzvu vysvetlenie či písomné potvrdenie nedodá, sme oprávnení tieto dáta z webhostingu zmazať.

Ale nemusíte sa nás báť. Ak to sú vaše dáta, vaše obrázky, vaše videá a ich umiestnením pravidlá neporušujete, tak si ich skutočne môžete na našom webhostingu umiestniť ľubovoľné množstvo.

Podrobnosti nájdete v zmluvných podmienkach.